O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Vrste informacija u odnosu na realnost (Floridi)

 

Jedinica znanja (infom) : Vrste informacija u odnosu na realnost
Autor(i) :  Floridi, Luciano
Logička cjelina :  Open problems in philosophy of information
Godina :  2004
Kategorija znanja :  VRSTE INFORMACIJSKOG FENOMENA

L. Floridi sagledava fenomen informacije kroz tri perspektive:

 1. kao samu realnost (npr. fizički signali, ekološka informacija) – pristup Shanonove matematičke teorije komunikacije.
 2. kao opis realnosti (npr. semantičke informacije) koji uključuje:
  • probabilistički pristup (definira informaciju pojmovima probabilističkog prostora)
  • modalni pristup
  • sistemski pristup (informacija izvještava o promjenama stanja nekog sustava)
  • inferencijalni pristup (temelji se na valjanim zaključcima relativnim prema osobnoj teoriji ili epistemološkom stanju)
  • semantički pristup (definira informaciju pojmovima prostora podataka (data space)

3. za potrebe realnosti (instrukcije, genetička informacija)

Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1.
2.
3.

 

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: