O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Utjelovljujući princip (Burgin) – informacija i nositelj informcije

 

Jedinica znanja (infom) : UTJELOVLJUJUĆI PRINCIP (THE EMBODIMENT PRINCIPLE)
Autor(i) :  Mark Burgin
Logička cjelina : Theory of information: fundamentality, diversity and unification, New Jersey; London etc.: World Scientific
Godina :  2010
Kategorija znanja : DEFINICIJE & KONCEPTI & PRINCIPI & METODE U VEZI POJMA INFORMACIJE

M. Burgin (2010) ‘utjelovljujući princip’ (THE EMBODIMENT PRINCIPLE) u okviru svoje opće teorije informacije formulira na sljedeći način: za bilo koju količinu informacije nekog sustava mora postojati njezin nositelj ili doslovno:

Ontological Principle O3. For any portion of information I, there is always a carrier C of this portion of information for a system R.

U ‘materijalnom utjelovljujećem principu’ (OM3) (the Material Embodiment Principle) on je još stroži: za bilo koju količinu informacija mora postojati konkretna supstanca koja sadrži/nosi informaciju. Drugim riječima, informacija mora imati fizičkog nositelja.

Burgin nadalje predlaže da se nositelji informacija dijele na materijalne, mentalne i strukturalne. I dok su prve dvije vrste nositelja informacije prihvatljive i samorazumljive po sebi – npr. knjiga je fizički nositelj informacija, a znanje naučeno iz knjige mentalni nositelj – dotle je strukturalnog nositelja informacija (npr. tekst u knjizi) teže lučiti od onoga što Burgin naziva reprezentantom informacije.

Naime, nositelj informacije, po Burginu, samo sadrži/nosi informaciju dok reprezentant informacije osim što sadrži/nosi i reprezentira informaciju. Odatle, reprezentant informacije je uvijek i njezin nositelj, dok nositelj informacije ne mora biti i njezin reprezentant. Npr. tekst napisan na komadu papira predstavlja tipičan primjer reprezentanta informacije koji je ujedno i njezin strukturalni nositelj. Za razliku od teksta, komad papira samo je nositelj informacije.

Svemir diskursa odnosno semiotika definira strukturnog nositelja informacija. Promatrač, čovjek, uvijek je mentalni nositelj informacije.

Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1.
2.
3.

 

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: