O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

‘Urovi’ (ur-objekti) (Weizsacker, Lyre)

 

Jedinica znanja (infom) : Urs (UR-OBJEKTI)
Autor : Lyre, H.
Logička cjelina : Quantentheorie der Information, Springer, Vienna
Godina : 1998
Kategorija znanja : KONCEPTI INFORMACIJSKOG FENOMENA

Koncept ‘urova’ (ur-objects) razvio je H. Lyre (1998) na tragu rada Carl-Friedrich von Weizsackera kao kvantno-teorijsku potencijalnu informaciju.

Redni broj Jedinica znanja / infom Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1. Von Weizsäcker (1985) napisao je da je infromacija refleksivan (misaon) koncept koji se odnosi na sve znanosti. On i njegovi koautori demonstrirali su tzv. ur-teoriju koja fiziku reducira na informaciju!
Reduciranje fizike na informaciju predlaže se na najnižoj temeljnoj razini elementarne esencije nazvane urs, bez prilagodbe za potrebe mjerenja (Hartleyovog, Shannonovog ili Fisherovog).
Burgin (2010)
2.
3.

 

 

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: