O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Trodijelna dijaforička definicija podatka (Floridi)

 

Jedinica znanja (infom) : TRODIJELNA DIJAFORIČKA DEFINICIJA PODATAKA
Autor(i) : Luciano Floridi
Logička cjelina :  Information: a very short introduction
Godina :  2010
Kategorija znanja : DEFINICIJE & KONCEPTI & PRINCIPI & METODE U VEZI POJMA INFORMACIJE
  • Podaci se manifestiraju kao nedostatak uniformnosti u stvarnosti.
  • Podaci predstavljaju nedostatak uniformnosti između najmanje dva fizička stanja sustava ili signala (npr. niska ili visoka napunjenost baterije)
  • Podaci predstavljaju nedostatak uniformnosti između dva simbola (npr. između A i B)
Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1.
2.
3.

 

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: