O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Shannon &Weaver pravac u razvoju informacijske teorije

Jedinica znanja (infom) : SHANNON-WEAVER PRAVAC (FAZA) U RAZVOJU INFORMACIJSKE TEORIJE
Autor(i) :  Rapport (1956), Brillouin (1956)
Logička cjelina :  –
Godina :  1950-ih do 1970-ih
Kategorija znanja :  PRAVCI U RAZVOJU INFORMACIJSKE TEORIJE

 

Redni broj Jedinica znanja / infom Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
Do 1970-ih dominira pravac odnosno pristup razvoju informacijske teorije koji karakterizira objavljivanje radova koji proizlaze ili predstavljaju osvrt na predloženu teoriju i komunikacijski model Shannona i Weavera i koji se može nazvati  Shannon and Weaver pravac/faza u razvoju informacijske teorije. U ovu fazu ulaze, primjerice, radovi Gabora (1953), Rapporta (1956),  Brillouina (1956; 1962), i drugih autora. Wersig (1997)

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: