O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Semiotički pristup informaciji (cybersemiotika i dr.)

 

Jedinica znanja (infom) : SEMIOTIČKI PRISTUP INFORMACIJI
Autor(i) :  U. Eco (1968); M. Tuđman (1986), S. Brier (2014)
Logička cjelina :  –
Godina :  druga polovina 20. stoljeća, početak 21. stoljeća
Kategorija znanja : PRAVCI U RAZVOJU INFORMACIJSKE TEORIJE

Semiotički pristup informaciji obuhvaća odnos semiotike, kao opće znanosti o znakovima i simbolima (Nöth, 2004), i teorije informacije. Najpoznatiji semiotičar koji se bavio teorijom informacije svakako je Umberto Eco. Između ostalih, o informaciji Eco piše u svojoj knjizi Kultura, informacija, komunikacija iz 1968. Winfried Nöth, još jedno veliko ime semiotike, informaciji posvećuje posebno poglavlje u svom Priručniku semiotike iz 2004. I Miroslav Tuđman u svojoj knjizi Teorija informacijske znanosti, prvi put objavljenoj 1986, u posebnom poglavlju razmatra odnos semiotičkih pojmova s informacijom (znak/oznaka, označeno, sadržaj/interpretacija, nositelj znaka).

Poseban semiotički pristup informaciji razvija S. Brier (1992, 2014) poznat pod nazivom cybersemiotika. I ovaj pristup omogućuje da znakovi, značenje i interpretacije budu prepoznati kao fundamentalni koncepti oko kojih informacija i srodni termini pronalaze svoju funkciju.

Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1. Cybersemiotika je transdiciplinarni okvir u kojem je omogućeno interdiciplinarno povezivanje  tzv. meta-reframing-om, koji omogućuje da znakovi, značenje i interpretacije budu prepoznati kao fundamentalni koncepti oko kojih informacija i srodni termini nalaze svoju funkciju. Ovaj pristup može biti primijenjiv na prirodne i tehničke znanosti, biologiju te društvene i humanističke znanosti (odlika transdiciplinarnosti) Brier (2014)
2.
3.

 

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: