O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Pankomputacionalizam & paninformacionalizam

 

Jedinica znanja (infom) : PANKOMPUTACIONALIZAM & PANINFORMACIONALIZAM
Autor(i) : G. Chaitin (2010); G. Dodig-Crnkovic (2010)…
Logička cjelina :  –
Godina :  od 2000-tih do danas
Kategorija znanja :  PRAVCI U RAZVOJU INFORMACIJSKE TEORIJE

Kao suprotan konstruktivističkom stavu, javlja se i The Pan-Computational i Pan-Information Science View. Prema pankomputacionalizmu i paninformacionalizmu, svi procesi u svijetu mogu se svesti na procese informacijske i komputacijske prirode. Pankomputacionalisti, poput Gregory Chaitina i Gordane Dodig-Crnković, vjeruju da se priroda, u načelu, može promatrati kao veliko računalo (Chaitin 2010; Dodig-Crnkovic 2010).

Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1. Aforistički izraz ‘It from bit’ (Wheeler, 1990) može se protumačiti i na sljedeći način: znanstvenik  je u iluziji kada misli da proučava prirodu; jedino što proučava jesu informacije koje on nekako dobiva o objektima prirode. Burgin (2010)
2. Je li fizički svemir doista nešto poput kompjutora  pankomputacionalizam ne razmatra. Glavno pitanje je kako učinkovit i opravdan može biti komputacijski model. Burgin (2010)
3. Što ako je informacija primarni, a materija sekundarni fenomen?…Ista informacija može imati mnogo materijalnih reprezentanata u biologiji, fizici i psihologiji (DNA, DVD, živčani impulsi itd.). Pritom, materijalni reprezentanti su irelevantni, važna je sama informacija…  Chaitin (1999)
4. Osnovna ideja da je spoznaja u osnovi računanje (computation) i informacijsko procesuiranje…

Prema pan-computationalismu i pan-informacionalizmu, svi procesi u svijetu su informacijske i komputacijske prirode. (Chaitin, Dodig-Crnković).

Ovaj pogled je moguć ako svjetsku ontologiju – uključujući tu i naš mozak – shvatimo kao veliko računalo.

Sve što nam preostaje u znanosti odnosi se na to da to otkrijemo na koji način pan-komputacionalizam funkcionira u praksi – u prirodi.

Naravno, fenomenološki uvid u ljudsku svijest čini se inkompatibilnim s PC-om.

Genetski kod ovisi o kontekstu u kojem se javlja, dok za kod formalnog programskog jezika to ne vrijedi.

Informacijski procesi se vide kao fizički, kao procesi strukturiranja energije.

 Brier (2014)

Blog pokreće Wordpress.com.