O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Operacije s informacijama (Burgin)

 

Jedinica znanja (infom) : OPERACIJE S INFORMACIJAMA
Autor : BURGIN, MARK
Logička cjelina : Theory of information: Fundamentality, Diversity and Unification [knjiga]
Godina : 2010
Kategorija znanja : VRSTE INFORMACIJSKOG FENOMENA

M. Burgin razlikuje tri glavne vrste/klase operacija s informacijama koje se odnose na sustav R (kojemu je informacija namijenjena):

 1. INFORMIRANJE (informing) – operacija u kojoj neka količina informacija ‘djeluje’ (acts) na sustav R. Operacija INFORMIRANJA također se može podijeliti na tri vrste:
 • Prijam/primanje informacije (information reception) – operacija u kojoj sustav R prima informaciju koja pristiže iz nekog izvora (source).
 • Nabavka/akvizicija informacije (information acquisition) – operacija u kojoj sustav R obavlja neki rad kako bi pribavio postojeću informaciju.
 • Proizvodnja informacije (information production) – operacija u kojoj sustav R proizvodi novu informaciju.
 1. PROCESUIRANJE INFORMACIJA (information processing) – operacija u kojoj sustav R ‘djeluje’ na količinu informacija. Operacija PROCESUIRANJA INFORMACIJA također se može podijeliti na tri vrste:
 • transformiranje informacije (information transformation) – operacija u kojoj dolazi do izmjene informacije ili njezine reprezentacije. Operacija transformiranja informacija također trpi podjelu na tri vrste:
  1. rekonstrukcija informacije (information reconstruction) – operacija u kojoj inicijalna informacija i/ili njezina reprezentacija dožive izmjenu.
  2. konstrukcija informacije (information construction) – operacija u kojoj je nova informacija i/ili njezina reprezentacija kreirana.
  3. bikonstrukcija informacije (information biconstruction) – operacija u kojoj inicijalna informacija i/ili njezina reprezentacija dožive izmjenu, a istodobno nova informacija/reprezentacija bude kreirana.
 • tranzicija informacije (information transition) – operacija u kojoj dolazi do promjene mjesta pohrane informacije ili njezinog nosioca, ali ne i same informacije.
 • pohrana informacije (information storage) – operacija u kojoj dolazi do sjedinjavanja informacije i njezinog nosioca

3. KORIŠTENJE INFORMACIJA (information utilization) – operacija u kojoj sustav R ‘djeluje’ na neki drugi sustav Q.

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: