O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Opća teorija informacije (Burgin)

 

Jedinica znanja (infom) :  OPĆA TEORIJA INFORMACIJE
Autor (i) : Burgin, Mark
Logička cjelina : Theory of information: fundamentality, diversity and unification, New Jersey; London etc.: World Scientific
Godina :  2010
Kategorija znanja :  INFORMACIJSKE TEORIJE

Opća teorija informacije (General Definition of InformationGDI) uključuje teoriju opće strukture svijeta, matematičku definiciju koncepta strukture i elemente semiotike. Prema GDI-ju informacija je svojstvo stvari da bilo na materijalnoj ili apstraktnoj razini, može izmijeniti druge stvari. Svrha ove teorije informacije je sintetizirati razumijevanje informacije u mnogim područjima ljudskog znanja te izgraditi opće temelje informacijske teorije koja bi se temeljila na postojećim teorijama.
Neka od zapažanja koja je M. Burgin iznio u svojoj knjizi:
– mnogi istraživači ne raspoznaju informaciju od količine informacija.
– sve definicije koje koriste pojmove podatka i znanja kako bi definirale informaciju – izazivaju konfuziju!
Informaciju Burgin uzima više kao atribut/svojstvo oblika koji materija i energija mogu zauzeti, a ne kao svojstvo same materije i energije! Slična razmišljanja ovome ponudio je i Dretske (2000).

Redni broj Jedinica znanja / infom Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1. Operacije s informacijama  22.10.2015.
2.
3.

 

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: