O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Okvir za Jedinstvenu teoriju informacije (Hofkirchner)

 

Jedinica znanja (infom) : OKVIR ZA JEDINSTVENU TEORIJU INFORMACIJE
Autor(i) :  Hofkirchner, Wolfgang
Logička cjelina : Emergent information: a unified theory of information framework
Godina :  2013
Kategorija znanja :  INFORMACIJSKE TEORIJE

U jedinstvenoj teoriji informacije W. Hofkirchnera informacija se javlja kao dio Opće teorije sustava koja potječe od Ludwiga von Bertalanffya. Hofkirchner razvija jednu od inačica teorije kompleksnih adaptivnih sustava (CAS) prema kojoj svako povećanje kompleksnosti uvodi nove razine bivanja i nove kvalitete, kao što su  osjećaji, qualia i sl.

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: