O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Metoda razina apstrakcije (Floridi)

 

Jedinica znanja (infom) :  METODA RAZINA APSTRAKCIJE (The method of levels of abstraction)
Autor(i) :  Luciano Floridi
Logička cjelina : The Philosophy of information, Oxford Press
Godina :  2011
Kategorija znanja :  METODE U INFORMACIJSKOJ TEORIJI

Metoda kojom se talijansko-britanski filozof Luciano Floridi u trećem poglavlju svoje knjige The Philosophy of Information ustrajno bavi nosi naziv: metoda razina apstrakcije (The method of level of abstraction). Ovu metodu, čini se, možda je moguće primijeniti i u (mojoj) relativističkoj teoriji informacije, novom teorijskom zahvatu u shvaćanje prirode ključnih koncepata uključenih u proces stjecanja znanja.

  1. Deklarirana ili neslovna varijabla (engl. typed variable) odnosi se na apstraktni aspekt podatka kao takvog. Primjer ove vrste varijable mogu biti svi racionalni brojevi ili sve moguće vrste boja. U prvom slučaju, kada pišemo x:X mislimo da vrijednosti deklarirane varijable (x) pripadaju njezinoj uopćenoj vrsti (X). Pa tako, svi racionalni brojevi (x) pripadaju skupu racionalnih brojeva R (X); sve moguće vrste boja (x) pripadaju svojstvu (ili skupu svih) BOJA itd.
  2. Opaženo (engl. observable), drugi ključni pojam metode razina apstrakcije, ulazi na scenu u onom trenutku kad deklariranu varijablu zamijetimo u danom prostornovremenskom kontinuumu. Recimo, da se radi o slučaju u kojemu putem racionalnih brojeva želimo izraziti nečiju visinu. Čak i to možemo učiniti na dva načina rabeći dvije standardne mjere – centimetre i stope (engl. feets) – ali u oba slučaja rabimo racionalne brojeve. U ovom slučaju može se reći da rabimo istu typed variable, ali dva različita načina predstavljanja opaženog.
  3. Treći ključni pojam ove metode odnosi se na samu razinu apstrakcije (A Level of AbstractionLoA) koja predstavlja konačan skup opaženih vrijednosti. Koncept sučelja računalnog sustava na najbolji mogući način ilustrira ulogu LoA-e. LoA je konceptualno smještena između izvora podataka i agenta koji ju percipira. Razmotrimo primjer vina. Npr. ‘purchasing LoA’ može se sastojati od više observables: proizvođača, regija, cijena itd.
  4. Ponašanje (engl. behaviour) predstavlja odnose koji se uspostavljaju između opaženog, ali i neka ograničenja. Primjerice, ako mjerimo visinu čovjeka ona ne može prelaziti 9 stopa, to znači da se ponašanje observable ‘kreće’ u rasponu od 0 do 9 stopa.
  5. Moderirana razina apstrakcije (A Moderated LoA) u tom je smislu LoA zajedno s evidentiranim ‘ponašanjima u njoj. U neku ruku, to bi bila tipična formalna ontologija sa svojim klasama (typed variable), instancama klasa (observables) i svojstvima (behaviour).
  6. Stupanj apstrakcije (Gradient of abstraction – GoA) predstavlja pak kombinaciju više LoA i predstavlja najvišu razinu poimanja stvarnosti putem ove metode.
Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1.
2.
3.

 

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: