O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Kvantna teorija informacija (Lyre)

 

Jedinica znanja (infom) : KVANTNA INFORMACIJSKA TEORIJA
Autor(i) : Holger Lyre
Logička cjelina : Quantentheorie der Information, Springer: Vienna
Godina :  1998
Kategorija znanja :  INFORMACIJSKE TEORIJE

Kvantna teorija informacija H. Lyra reducira fiziku na informaciju na najnižoj razini ‘temeljne esencije’ nazvane urs. Koncept urova odnosno tzv. ur-objekata (engl. ur-objects) zamišljen je kao kvantno-teorijska potencijalna informacija. Međutim, urovi nisu Stonierovi infoni (čestice u vremenu i prostoru)! Kvantna teorija Holgara Lyra umnogme je na tragu rada Carl-Friedrich von Weizsackera.

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: