O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Infon (Devlin)

 

Jedinica znanja (infom) : Infon
Autor : Devlin, Keith
Logička cjelina : Logic and information. Cambridge: Cambridge University Press.
Godina : 1991
Kategorija znanja : KONCEPTI INFORMACIJSKOG FENOMENA

Koncept infona neovisno su razvili biolog T. Stonier (1990) i matematičar K. Devlin (1991). [Stonierov koncept infona]

Koncept ‘infona’ razvio je K. Devlin 1991. kao apstraktnu česticu koja korespondira s umom pojedinca i lokacijama na kojima se on trenutačno nalazi. Devlinov infon tako zauzima ulogu semantičkog objekta koji se javlja u okviru naših teorija.

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: