O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Filozofija informacije

 

Jedinica znanja (infom) :  FILOZOFIJA INFORMACIJE
Autor(i) :  L. Floridi (2004; 2010; 2011)
Logička cjelina :  –
Razdoblje :  od 2000-tih do danas
Kategorija znanja : PRAVCI U RAZVOJU INFORMACIJSKE TEORIJE

U 2000-ima napor filozofa Luciana Floridija da utemelji novu filozofsku disciplinu filozofiju informacije može se slobodno promatrati kao zaseban pravac u razvoju informacijske teorije. Floridi spada u red onih istraživača koji vjeruju da je informacija sačinjena od podataka. Prema njegovoj teoriji snažne semantičke informacije (Theory of Strongly Semantic Information), informacije nisu ništa drugo doli dobro oformljeni (engl. well-formed), istiniti (engl. truthworth) podaci sa značenjem (engl. meaningfull) (Floridi, 2011).

DEF. Filozofija informacije je područje filozofije koje se bavi:
A. istraživanjima konceptualne prirode i temeljnih principa informacije s naglaskom na njenu dinamiku, korištenje i znanstvenu prirodu;
B. elaboracijom i primjenom informacijsko-teorijskih te računalnih metodologija na filozofske probleme. (Floridi, 2010)

Redni broj Jedinica znanja infom/ Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1. U svojoj knjizi Information: a very short Introduction (2010, p. 9) Floridi piše:
“…we are not standalone entities, but rather interconnected informational organisms or inforgs, sharing with biological agents and engineered artefacts a global environment ultimately made of information, the infosphere
Floridi (2010)
2. Cilj nije razviti jednu, uniformnu teoriju informacije već radije integriranu obitelj teorija informacije… Floridi (2010)
3.

 

Blog pokreće Wordpress.com.

%d bloggers like this: