O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Četiri koncepta informacije L. Qvortrupa

 

Jedinica znanja (infom) : ČETIRI KONCEPTA INFORMACIJE L. QVORTRUPA
Autor : QVORTRUP, LARS
Logička cjelina : THE CONTROVERSY OVER THE CONCEPT OF INFORMATION, Cybernetics & Human Knowing [časopis]
Godina : 1993
Kategorija znanja : KONCEPTI INFORMACIJSKOG FENOMENA

Informacija nije samo informacija po sebi; ona to postaje samo kada je upućena nekomu. Rad je značajan po tome što razlikuje četiri koncepta informacije u rasponu između objektivnog i subjektivnog pogleda na istu:

  1. Informacija se može definirati kao nešto što postoji u vanjskom svijetu. Može to biti stvar ili supstanca poput topline ili elektriciteta, ali u svakom slučaju, nešto što se može identificirati u vanjskom svijetu; drugim riječima, informacija je razlika u stvarnosti (difference in reality).
  2. Informacija je nešto u vanjskom svijetu što uzrokuje promjenu u psihi čovjeka. Informacija se definira kao razlika koja čini razliku (difference which makes a difference), prema Batesonu (1972); razlika u vanjskom svijetu koja uzrokuje mentalnu razliku u psihi čovjeka.
  3. Informacija se odnosi na promjenu u psihi čovjeka koja je stimulirana (stimulated) izvjesnom promjenom u vanjskom svijetu. Informacija u ovom slučaju postaje razlika koja pronalazi razliku (difference which finds a difference), odnosno razlika u psihi čovjeka koja pronalazi razliku u vanjskom svijetu. L. Qvortrup tvrdi da treći koncept informacije odražava stav N. Luhmanna (1990).
  4. Informacija se definira kao nešto što isključivo egzistira u ljudskom umu, kao koncept ili ideja. I ovdje se informacija shvaća kao razlika, ali u ovom slučaju isključivo kao kognitivna razlika (cognitive difference) između ideja o vanjskom svijetu.

Na osnovi navedene podjele, na jednom kraju kontinuuma koji utjelovjuju ova četiri koncepta informacije, ista se definira kao stvar (thing), a na drugom – kao psihička konstrukcija (psychic construction).

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: