O I n f o r m a c i j i 2.0 : informacija u teoriji

Algoritamska teorija informacije

 

Jedinica znanja (infom) :  ALGORITAMSKA TEORIJA INFORMACIJE
Autor(i) :  Kolmogorov, Andrey
Logička cjelina : Three approaches to the quantitative definition of information”, Problems of Information and Transmission, str. 1-7.
Godina :  1965
Kategorija znanja :  INFORMACIJSKE TEORIJE

Algoritamska teorija informacije povezana je s procesuiranjem informacija u računalu na osnovi načela Kolmogorove kompleksnosti. U algoritamskoj teoriji informacije ista je tretirana kao uvjetno eliminirana kompleksnost (Kolomogorov, 1965; Chaitin,1977).

Algoritamski informacijski sadržaj (ili algoritamska informacija) predstavlja duljinu najkraćeg mogućeg algoritma koji ‘re-kreira‘ određeno stanje sustava.

Kolmogorov scenario pretpostavlja čitav svemir kao output jednog Turingova stroja!

Redni broj Jedinica znanja / infom Autor (godina) Datum zadnjeg ažuriranja
1.
2.
3.

 

 

Napravi besplatnu web stranicu ili blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: